Zdrowie według barwnych czasopism

Zrobiona próba zobrazowania celowości prasy kobiecej dowodzi, że to poczynanie wykrada się jednoznacznej analizie, dużo bywa pomyłek oraz na niby samowykluczeń. Pokazuje ono w zasadzie raport ze stanu kobiecości aniżeli z ewentualności życiowej samych dziewcząt, aczkolwiek w istocie obrazuje się różnicę pomiędzy płciami i ją się eliminuje.